Jako Papağanları 

Jako Papağanlarda En Sık Karşılaşılan Hastalıklar Nelerdir?

Soğuk algınlığı enfeksiyonları — Mevsimsel  ısı değişimleri, cereyanda kalmak en yaygın sebepleridir. Belirtileri ise nezle, hapşırık, hırıltılı, zor solunum ve burun akıntısı olarak kendini gösterir.
Newcastle hastalığı—Viral ve ölümcül olabilen bir hastalık türüdür. Hastalık çiğ yumurta kabuğundan yada serçe dışkısından bulaşabilir. Belirtileri ise, iştahsızlık, ateş, solunum zorluğu, ishal, başın ters yöne dönmesi, denge kaybı, göz kapaklarında iltihaplanma, kramplar ve kendi çevresinde dönme bu hastalığın belirtileri arasında olabilir.
Psittacose—   Bakteriye başlı gelişen ve insana da bulaşabilen bir hastalık türüdür. Son 20 yılda yaygınlaşan bu hastalıkta  bakteri, kuşun burun bölgesine, doku ve tüylerinin içine yerleşir. Kuşlarda iştahsızlık, hareketsizlik, uyku hali gibi belirtiler görülür. Burun salgıları ve tüylerdeki bakterileri soluma ile insana da geçebilir. Ancak gagalama ve ısırma yolu ile bulaşma ihtimali düşüktür. İnsanda üst solunum yollarından kan yolu ile tüm dokulara yayılır. Kuluçka devresi 7-14 gün arasında değişen hastalığın insanlardaki en büyük belirtileri,  yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, kuru öksürük, solunum güçlüğü, boyun ağrısı, farenjit, boyun lenflerinde şişmedir. Her 4 hastadan birinde ise burun kanaması yada kas ağrısı görülür. Hastaların %70 inde dalak büyür. Ayrıca, menenjit hastalığı ile karıştırılabilir.
Mide enfeksiyonları—Bakterilerin sebep olduğu bir tür hastalıktır. Jakonuz günlük gıdasını almasına rağmen kilo kaybı yaşar ve dışkısında sindirilmemiş gıdalar görülür. Kusma ve ishal bir diğer belirtilerdir. Bunun yanı sıra dışkıda sarı renk, karaciğer bozukluğu,  dışkıda kan,  zehirlenme, ishal, üşütme, stres ve yanlış beslenme diğer belirtileridir.
Kabızlık, hareketsizlik ve yanlış beslenme başlıca sebepleridir. Bu durumda taneli bitki, taze meyve ve yeşillik oranlarını arttırmak faydalı olacaktır. Kabızlık devam ederse ilaç tedavisi yapılmalıdır.
Küf-mantar hastalığı—Birtakım küf ve mantarların jakonun burun deliklerine yerleşmesi ile oluşan bu hastalık zaman  içinde burun deliklerini tahrip eder ve hayvanın burun delikleri büyür. A vitamin eksikliği hastalığın ortaya çıkmasında etkilidir. Başlıca belirtileri, burun akıntısı, burun deliklerinde kaşınma ve şişlik olarak gözlenir. Bu durumda veteriner hekiminiz gerekli tedaviyi uygulayacaktır.
Ayak-göz-gaga mantarları—Bu hastalık daha çok iyi temizlenip dezenfekte edilmeyen kafeslerde yaşayan jakolarda görülür.  Temizlenmeyen kafeste zaman içinde bir takım mantarlar üreyebilir.  Hastalığın başlıca belirtileri, gaganın pürüzlü bir hal alması, ayaklarda ve gözde pullanma ve matlaşma olarak gözlenir..
Kafes bitleri—Bunlar küçük kırmızı dış parazitler olarak  bilinir. Dikkatli bakıldığında görülürler. Bu durumda kafesin ve kuşun komple uygun ilaçlarla temizlenmesi şarttır.
Gaga üstü uyuz hastalığı—Uyuz böceği kuşun gagasının üstündeki deriye yerleşir ve burun üzerindeki ete ve göz kapaklarına kadar yayılır. Kuş bu bölgeleri sürekli olarak kaşır.
Kursak iltihabı—Bozuk yem ve kirli içme suyunun sebep olduğu bir hastalıktır. Belirtileri ise, kuşta boğulma durumu, kusma ve baştaki tüylerin birbirine yapışması olarak gözlemlenir.

Alâkalı İçerikler

Leave a Comment